Sun10232016

Last update11:47:48 PM GMT

Ðổi mới khung phân phối chương trình THCS và THPT

  • PDF
Bộ Giáo dục và Ðào tạo vừa ban hành hướng dẫn đổi mới Khung phân phối chương trình (KPPCT) THCS và THPT năm học 2009 - 2010.
Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng cho những trường chỉ học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi
 
Những điểm cần chú ý về KPPCT cấp THCS
 
Thời lượng dạy học tự chọn ở tất cả các lớp của cấp THCS là 2 tiết/tuần, tổ chức dạy học chung cho cả lớp (các trường tự chủ về kinh phí có thể chia lớp thành nhóm nhỏ hơn nhưng vẫn phải bảo đảm thời lượng dạy học).

Sử dụng thời lượng dạy học tự chọn THCS theo 1 trong 2 cách sau đây:

a) Chọn 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục: Tin học, Ngoại ngữ 2, Nghề phổ thông với thời lượng 2 tiết/tuần (trong đó Ngoại ngữ 2 có thể bố trí vào 2 tiết dạy học tự chọn này hoặc bố trí ngoài thời lượng dạy học 6 buổi/tuần).
 
b) Dạy học các chủ đề nâng cao (CĐNC), chủ đề bám sát (CĐBS)
 
Những điểm cần chú ý về KPPCT cấp THPT
 
1. Các môn học tự chọn của cấp THPT

a) Môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản:

Có 2 cách tổ chức dạy học môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản: Dạy học theo sách giáo khoa nâng cao hoặc dạy học theo sách giáo khoa chuẩn kết hợp với dạy học CĐNC của môn học đó.
 
b) Môn học tự chọn Ngoại ngữ 2.

2. Các chủ đề tự chọn của cấp THPT

a) Dạy học CĐNC:

CĐNC chỉ có ở 8 môn phân hóa và chỉ dùng cho ban Cơ bản. Thời lượng dạy học CĐNC của 8 môn học phân hoá là thời lượng chênh lệch giữa thời lượng dành cho chương trình chuẩn và chương trình nâng cao môn học đó trong Kế hoạch giáo dục THPT.
 
b) Dạy học CĐBS:
 
Dạy học tự chọn bám sát là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới cho học sinh.

Nguồn: Bộ GD-ĐT

Cập nhật ngày Thứ ba, 08 Tháng 9 2009 18:01