Sat06252016

Last update11:47:48 PM GMT

Công thức lượng giác: lo gì không vào

  • PDF
Những kiến thức của môn Toán ở lớp 10 đã giúp các bạn làm quen với hệ thống kiến thức “đồ sộ” của chương trình Toán THPT. Bạn đã quen với phương pháp học mới? Bước sang học kì II, bạn đặt ra chỉ tiêu gì với môn học này?
Cùng học tập với bài giảng điện tử mới để thực hiện những mục tiêu mà mình đã đặt ra.

Chương V: Góc lượng giác và công thức lượng giác

Đây là bài giảng điện tử thuộc chương nội dung cuối cùng trong chương trình Toán 10. Nội dung của chương này bao gồm rất nhiều kiến thức khó và nhiều dạng bài tập nên nếu không tập trung học tập và có kiến thức nền tảng vững chắc từ những chương nội dung trước bạn khó có thể nắm bắt kiến thức chương này.

Những nội dung lí thuyết đầu tiên của chương mà các bạn cần ghi nhớ là: hai đơn vị đo góc và cung tròn ((độ và rađian), kiến thức về cung lượng giác, giá trị lượng giác của các hàm số sin, cos, tang, côtang, đặc biệt là một số tính chất của giá trị lượng giác. Những kiến thức này sẽ được ứng dụng trong việc giải các bài tập có dạng: tính giá trị lượng giác của gócα, chứng minh hệ thức lượng giác.

Nhưng nội dung khó nhất nằm ở phần sau của bài giảng: Công thức lượng giác.
Riêng trong phần nội dung này đã có đến 4 dạng bài tập cơ bản: chứng minh đẳng thức lượng giác không điều kiện và có điều kiện, các bài toán về bất đẳng thức lượng giác, hệ thức lượng trong tam giác. Riêng dạng bài tập về hệ thức lượng trong tam giác bạn cũng cần đặc biệt chú ý đến các dạng bài tập nhỏ: chứng minh các hệ thức lượng trong tam giác, chứng minh các hệ thức có điều kiện trong tam giác, nhận dạng tam giác vuông , tam giác cân, tam giác đều, bài toán về bất đẳng thức trong tam giác.

Nếu chỉ bạn tính nhẩm tên của các dạng bài tập đã thấy chúng rất nhiều rồi, phải không nào? Vì vậy, trước khi làm bài tập thì những kiến thức về: hàm số lượng giác của một số góc có liên quan đặc biệt (góc đối nhau, góc bù nhau, góc phụ nhau, góc hơn nhau л), các công thức: cộng cung, cung nhân đôi và nhân ba, công thức hạ bậc, biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích...

Kiến thức trong chương này rất nhiều và khó nhưng nếu biết cách học tập thì không có gì là bạn không thực hiện được. Nhất là với phương pháp học tập với bài giảng điện tử bạn có thể lựa chọn thời gian học tập phù hợp và có thể kết hợp với các hình thức giải trsi nếu quá căng thẳng!

Cập nhật ngày Thứ ba, 27 Tháng 10 2009 21:55