Wed06292016

Last update11:47:48 PM GMT

Nắm vững tính chất hóa học của hiđrocacbon không no để giải bài tập

  • PDF
Những đề kiểm tra trắc nghiệm 15’, 45’ của toàn bộ chương VI Hiđrocacbon không no thuộc chương trình Hóa học 11 sẽ tiếp tục được gửi đến các bạn. Các bạn muốn tập dượt với những đề cơ bản hay thử sức với những đề nâng cao đều có cơ hội vì nội dung này sẽ bao gồm các đề kiểm tra thuộc cả hai chương trình Hóa học 11 cơ bản và nâng cao. Cùng thử bạn nhé!
Nắm vững tính chất hóa học của hiđrocacbon không no để giải bài tập
Chương nội dung này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức mang tính tổng quát nhất về nhóm hiđrocacbon không no cũng như những kiến thức về từng loại hợp chất: Anken, Ankin, Ankađien.

Với từng loại hợp chất, bạn sẽ lần lượt được tìm hiểu về đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu trúc, tính chất vật lí. Tuy nhiên phần nội dung mà bạn cần chú ý hơn cả là những tính chất hóa học để có thể áp dụng vào việc giải các bài tập. Tính chất hóa học đặc trưng của hiđrocacbon không no: phản ứng làm mất màu dung dịch nước brom, dung dịch thuốc tím, phản ứng tạo kết tủa của ankin có nối ba đầu mạch với AgNO3/NH3. Tuy nhiên, bạn cần nắm vững tính chất hóa học riêng của từng hợp chất để ứng dụng với từng dạng bài tập cụ thể của từng nội dung.

Với Anken, liên kết Л ở nối đôi của anken kèm bền vững, nên dễ bị đứt ra để tạo thành liên kết σ với các nguyên tử khác. Vì thế liên kết đôi C=C là trung tâm phản ứng gây ra những phản ứng hóa học đặc trưng cho an ken như: phản ứng cộng (cộng hiđro, cộng halogen, cộng axit và nước), phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa. Ankađien cũng có những tình chất hóa học tương tự như thế.

Ở ankin cũng có những tính chất hóa học khác biệt đó là nó tham gia vào phản ứng đime hóa và trime hóa trong tính chất phản ứng cộng; phản ứng thế ion bằng kim loại.

Bạn có thể vận dụng các tính chất hóa học đặc trưng để phân biệt hiđrocacbon không no với hiđrocacbon no và tách chúng ra khỏi hỗn hợp; tìm công thức cấu tạo các hiđrocacbon không no; sử dụng các kiến thức liên quan đến phản ứng đốt cháy để tìm công thức phân tử.
Sau khi đã nắm vững các tính chất hóa học, các dạng bài tập các bạn đã có thể thực hành với những bài tập trắc nghiệm có trong từng nội dung cụ thể rồi đó. Mỗi bài kiểm tra 15’ sẽ là cơ hội để bạn luyện tập kiến thức của từng nội dung và bài kiểm tra 45’ để bạn tổng hợp kiến thức của cả chương. Khó hay dễ đó là do bạn quan niệm. Và bạn phải thử thì mới kiểm chứng được mức độ của những kiến thức này.